Accepto que ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat  de la Universitat de Barcelona tracti les meves dades personals de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR). Només s'utilitzaran per enviar el butlletí i informacions d’ADHUC, no es comunicaran a tercers i sempre es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d'acord amb el que preveu el GDPR.

Acepto que ADHUC–Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat  de la Universitat de Barcelona trate mis datos personales en conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR). Sólo se utilizarán para enviar el boletín e informaciones de ADHUC, no se comunicarán a terceros y siempre se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación en el tratamiento de acuerdo con lo que prevé el GDPR.


I hereby accept that ADHUC—Research Center Theory, Gender, Sexuality of the University of Barcelona deal with my contact and personal data in accordance with the European Union Regulation 2016/679 of April 27, 2016 (GDPR). They will only be used to send the ADHUC Bulletin and other relevant information, and will never be shared with third parties. Similarly, the rights to access, amend, suppress, oppose and limit the treatment of the aforementioned data will always be guaranteed in accordance to the European Union Regulation 2016/679.

* Indica dada obligatòria / Indica dato obligatorio / Indicates required field
 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp